2016-03-03 11:27

Baśniova Renova - 4 marca

W najbliższy piętek, 4 marca zapraszamy do Baśniovej Renovy na spotkanie z książką pt. "Mikołajek".

Od godz. 14:00 do 18:00 będziemy czytać fragmenty książki a na zajęciach plastycznych dzieci będą wykonywały plac zabaw dla Mikołajka i kolegów.

Spotkanie czytelnicze i warsztaty plastyczne organizowane są przy współpracy z Domem Kultury Świt i są bezpłatne.

Miejsce - centralna część Galerii Renova, parter vis a vis C&A.

 

 

Regulamin eventu „Baśniowa Renova – Kącik czytelniczo-animacyjny dla dzieci”

 

1.    „Baśniowa Renova – Kącik czytelniczo-animacyjny dla dzieci” odbywa się na terenie Galerii Renova w godzinach 14.00 – 18.00, w dniach 4.03, 18.03. oraz 1.04, 15.04 i 29.04.2016 roku

2.    Organizatorem Kącika jest Galeria Renova (NAP Invest Sp. z o.o.).

3.    Kącik przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat („Uczestnicy”) i jest prowadzony przez Animatorów.

4.    W Kąciku może jednocześnie uczestniczyć 15 dzieci według kolejności zgłoszeń.

5.    W przypadku gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupie, Uczestnik może brać udział w Kąciku przez czas nieprzekraczający 1 godziny zegarowej.

6.    Na terenie bezpośredniego wykonywania aktywności w ramach Kącika przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio przyległej do terenu Kącika.

7.    Dzieci uczestniczące w Kąciku znajdują się pod opieką ich opiekunów.

8.    Na terenie Kącika odbywają się aktywności dla dzieci, podzielone na część czytelniczą oraz część plastyczną.

9.    Materiały plastyczne wykorzystywane podczas prac plastycznych, nie mogą być rozdawane i pobierane oddzielnie przez Uczestników.

10.   Ze względów bezpieczeństwa na terenie Kącika zabrania się:

·       wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,

·       wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,

·       niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,

·       wynoszenia elementów wyposażenia,

·       biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg aktywności na terenie Kącika.

11.   Uczestnicy Kącika i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu, wskazań Animatorów oraz wykorzystywania materiałów używanych podczas aktywności plastycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami Animatorów.

12.   W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Kącika przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Uczestnika z Kącika.

13.   Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestników Kącika odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

14.   Za rzeczy pozostawione na terenie Kącika Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

15.   „Baśniowa Renova – Kącik czytelniczo-animacyjny dla dzieci” jest imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników (dalej jako „Zdjęcia”). Opiekunowie prawni Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku oraz wizerunku Uczestników (dzieci) na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobom trzecim.

16.   Treść regulaminu dostępna jest na www.galeriarenova.pl oraz przy wejściu na teren Kącika.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.