2018-03-06 10:54

Dzień Kobiet w Galerii Renova

Zapraszamy wszystkie Panie 8 marca po odbiór upominku do Galerii Renova! Wystarczy okazać paragon lub paragony za zakupy na kwotę min. 20 zł z tego dnia, aby otrzymać piękną kosmetyczkę. Startujemy o 11!

 

 

 

REGULAMIN EVENTU „8 MARCA”

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA EVENTU

1. Organizatorem eventu jest Quattro por Quattro sp. z o.o., zwany dalej „Organizatorem”.

2. Event odbywa się w dniu 8 marca, od godziny 11.00 do 19.00 na terenie Centrum Handlowego

Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20.

3. Event odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W EVENCIE

1. Uczestniczkami eventu mogą być kobiety, które ukończyły 18 lat, zwane dalej „Uczestniczkami”.

2. Warunkiem wzięcia udziału w evencie jest okazanie hostessie w Punkcie Wydawania Upominków

paragonu lub paragonów na łączną kwotę min. 20 zł brutto zgodnie z paragrafem 4.

§ 3. ZASADY EVENTU

1. Event odbywać się będzie w dniu 8 marca od godziny 11:00 do 19.00 lub do wyczerpania

zapasów upominków.

2. W czasie trwania eventu Uczestniczka może odebrać Upominek, zgodnie z postanowieniami § 4.

§ 4. ODBIÓR UPOMINKU

1. W czasie trwania eventu Uczestniczka może zgłosić się po odbiór upominku do obsługi stanowiska

zwanego Punktem Wydawania Upominków zlokalizowanego na parterze Galerii.

2. Warunkiem odbioru upominku jest okazanie obsłudze paragonu lub paragonów na łączną kwotę

min. 20 zł brutto. Paragon lub paragony muszą pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego

znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji 8 marca 2018 roku. Wyłączeniu

podlegają paragony ze sklepu Stokrotka oraz kantoru. Jeżeli na paragonie widnieje zakup napoju

alkoholowego, wyrobów tytoniowych lub leków na receptę, wartość takiego zakupu zostanie

odjęta od sumy całego paragonu.

3. Jedna Uczestniczka eventu może odebrać upominek tylko raz.

4. Liczba upominków jest ograniczona do 500 szt.

5. Upominki są wydawane do wyczerpania zapasów.

6. Od Uczestniczek eventu nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin eventu jest do wglądu u obsługi Punktu Wydawania Upominków oraz dostępny jest

na stronie www.galeriarenova.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych

powodów. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej

www.galeriarenova.pl

3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestniczek określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

4. Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestniczka potwierdza, że zapoznała się z niniejszym

Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu zawarte

w niniejszym Regulaminie.

§ 6. KONTAKT

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: info@galeriarenova.pl.

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.