2015-02-04 22:11

Nagraj z nami dźwiękową walentynkę

Z Galerią Renovą zaskoczycie swoją najbliższą osobę nietypową walentynką.

W dniach od 5 lutego (czwartek) do 8 lutego (niedziela) na terenie Galerii Renova, na paterze będzie się znajdować Budka Życzeń, w której bezpłatnie będzie można nagrać życzenia dla swojej Ukochanej lub Ukochanego. 
Życzenia będą emitowane w Galerii od 10 lutego (wtorek) do 15 lutego (niedziela). Budka Życzeń będzie czynna w godz. 12:00 - 18:00.
Dodatkowo, 14 lutego (sobota) dla pierwszych 200 osób, które nagrały życzenia i zgłoszą się na stoisko Galerii Renova tego dnia, przygotowaliśmy walentynkowy prezent!

Zapraszamy do Budki Życzeń!

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BUDKI ŻYCZEŃ

1.        Budka Życzeń jest atrakcją w postaci instalacji, z urządzeniem do nagrywania głosu, przeznaczoną do nagrywania przez Klientów Galerii Renova, zwanych dalej w niniejszym regulaminie Uczestnikami, życzeń dla wybranej przez siebie osoby z okazji Walentynek.

2.        Organizatorem atrakcji, w ramach której dostępna jest Budka Życzeń, jest PP1 Sp. z o.o Sp. K. z siedzibą w Warszawie ul. Morszyńska 5/5, 02-917 Warszawa.

3.        Osoby chętne do skorzystania z Budki Życzeń, w szczególności rodzice lub osoby dorosłe będące opiekunami dzieci (osób nieletnich), zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Skorzystanie z Budki Życzeń jest dobrowolne i oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

4.        Budka Życzeń działa w terminie 5.02-8.02.2015 r. i otwarta jest dla Uczestników w godzinach 12:00-18:00. Korzystanie z Budki Życzeń poza godzinami jej otwarcia jest zabronione.

5.        Z Budki Życzeń dzieci mogą korzystać tylko w towarzystwie i pod opieką i nadzorem osób dorosłych.

6.        Do Budki Życzeń może wejść jednorazowo jedna osoba, z wyłączeniem osób nieletnich oraz ich opiekunów (zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej).

7.        Warunkiem wejścia do Budki Życzeń jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się u hostessy przy Budce Życzeń. Uczestnik, który nagra życzenia (w przypadku osób nieletnich – każdy opiekun prawny) w Budce Życzeń otrzyma od hostessy kupon uprawniający do otrzymania nagrody 14 lutego na warunkach opisanych w punkcie 8 poniżej.

8.        200 pierwszych osób, które zgłoszą się z kuponem w sobotę, 14.02.2015 r. do stoiska na parterze Galerii Renova otrzyma nagrodę gwarantowaną. Stoisko będzie czynne w godzinach 11:00-17:00.

9.        Po wejściu do Budki Życzeń Uczestnik, po uruchomieniu aplikacji, nagrywa życzenia nie dłuższe niż 10 sekund. Po 10 sekundach osoba nagrywająca zobowiązana jest do opuszczenia Budki Życzeń. Jeśli tego nie uczyni, obsługa Budki ma prawo do wyproszenia osoby z Budki Życzeń.

10.     Aplikacja do nagrywania życzeń uruchamiana jest przez obsługę Budki Życzeń.

11.     Uczestnik może nagrać życzenia tylko raz w ciągu każdego dnia trwania akcji.   

12.     Korzystając z Budki Życzeń zabrania się podejmowania zachowań ryzykownych, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo, dla osób znajdujących się w Budce Życzeń lub w jej pobliżu.

13.     W  budce zabranie się:

a)        wnoszenia oraz spożywania napojów, w tym napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania pokarmu,

b)        przebywania osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

c)        palenia tytoniu w tym e-papierosów, zażywania środków odurzających, oraz używania otwartego ognia,

d)        wnoszenia szklanych butelek i puszek z napojami oraz innych niebezpiecznych przedmiotów w szczególności ostrych narzędzi, noży, materiałów pirotechnicznych oraz substancji żrących,

e)        rzucania przedmiotami,

f)         wprowadzania zwierząt,

g)        opierania się o konstrukcję urządzeń technicznych, konstrukcję Budki Życzeń oraz same urządzenia techniczne,

h)        dotykania, przenoszenia, podnoszenia kabli i innych urządzeń technicznych,

i)         agresywnego zachowania wobec konstrukcji Budki Życzeń oraz obsługi Budki Życzeń.

14.     Korzystanie z Budki Życzeń nie jest zalecane dla osób chorych na klaustrofobię, padaczkę, jak również w innych przypadkach, kiedy według indywidualnej wiedzy korzystającego wejście do  Budki Życzeń może zagrażać jego bezpieczeństwu lub zdrowiu; lub bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób.

15.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z korzystaniem z Budki Życzeń należy poprosić obsługę Budki Życzeń o pomoc.

16.     Osoby korzystające z Budki Życzeń muszą bezwzględnie przestrzegać poleceń obsługi Budki Życzeń.

17.     Osoby korzystające z Budki Życzeń, które wyrządzą swoim zachowaniem (działaniem) lub zaniechaniem, osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu szkodę na mieniu lub osobie, ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

18.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Budce Życzeń.

19.     Osoby, przebywające na terenie Budki Życzeń, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, lub nie zachowują szczególnej ostrożności, lub nie przestrzegają poleceń obsługi Budki Życzeń, będą z niej wypraszane.

20.     Organizator lub osoby działające na jego zlecenie mogą czasowo ograniczyć dostępność Budki Życzeń za względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, jak również bez podania przyczyny. W takich sytuacjach osoby przebywające lub korzystające z Budki Życzeń zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi Budki Życzeń.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.