2014-11-27 15:10

Świąteczna Kraina Piernika

Od 29 listopada do 13 grudnia w Galerii Renovej unosić się będzie zapach świątecznych pierników a to za sprawą atrakcji, którą przygotowaliśmy dla dzieci odwiedzających w tym czasie nasze centrum.

W centralnej części Galerii, na ponad 2 tygodnie, "zaparkuje" świąteczny pociąg Św. Mikołaja wraz z elfami i piekarzem, którzy wspólnie z dziećmi będą przygotowywali pyszne pierniczki. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł zabrać je ze sobą i poczęstować domowników.

Wspólnie z elfami będziemy pisali również listy do św. Mikołaja, które dzieci będą mogły wysłać za pomocą Świątecznej Poczty do adresata. Zapraszamy także do udziału w warsztatach dekoracji świątecznych, podczas których powstawać będą ozdoby idealne do zawieszenia na choince.

„Świąteczną krainę piernika” będzie można odwiedzić codziennie, od 29 listopada do 13 grudnia w godzinach od 12.00 do 18.00.

Aby wziąć udział w świątecznych warsztatach, dziecko musi być pod opieką rodziców lub opiekunów podczas pobytu w Galerii Renovej oraz zapoznać się z regulaminem dostępnym na www.galeriarenova.pl oraz przed stanowiskiem warsztatowym.

 

REGULAMIN EVENTU „Warsztaty Plastyczne - ŚWIĄTECZNA KRAINA PIERNIKA”

 


§ 1 Organizator i czas trwania eventu

1. Organizatorem eventu jest Back to Front Maciej Biegański wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi w referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Śródmieście Łódź ul. Piotrkowska 153 pod numerem 45540, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 257a/22, Łódź 90-456, NIP: 728-190-36-53, Regon:  100738725, zwany dalej „Organizator”.

2. Event odbywa się w dniach 29.11 – 13.12.2014, w godzinach 12.00 – 18.00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatorów.

3. Event odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w evencie

1. Uczestnikami eventu mogą być dzieci w wieku od 3 do 15 lat zwane dalej „Uczestnikami eventu”.                                                                                                                                                     

2. W evencie udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali hostessie przy wejściu na teren eventu (Warsztatów) paragon na kwotę min. 3 zł. Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renovej i posiadać datę transakcji z danego dnia  przypadającego na dzień uczestnictwa dziecka w Warsztatach.


§ 3. Zasady eventu

1. Event będzie odbywać się między 29.11.2014 r. a 13.12.2014 r. włącznie, w godzinach 12:00 – 18:00.

2. Uczestnicy otrzymują ciasto do formowania. Za pomocą odpowiednich szablonów formują pierniki. Uformowane pierniki zostają następnie udekorowane i wypieczone przez Animatorów.

 

§ 4. Uczestnicy

1. Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów.

2. Na terenie bezpośredniego odbywania się eventu (Warsztatów) przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio przyległej do terenu eventu (Warsztatów).

3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 20 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w evencie. 

4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupie warsztatowej, Uczestnik może brać udział w evencie przez czas nieprzekraczających 3 godzin zegarowych.
5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się:

·         wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,

·         wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,

·         niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,

·         wynoszenia elementów wyposażenia,

·         biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg eventu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun / ponoszą jego prawni opiekunowie.

8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani się do wykonywania prac plastycznych zgodnie ze wskazaniami Animatorów oraz wykorzystywania materiałów używanych w evencie zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Animatorów.

8. Od Uczestników eventu nie pobierane są żadne opłaty.

 

§ 5. Reklamacje

1.       Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie eventu -  „Świąteczna Kraina Piernika” w dniach 29.11 – 13.12.2014 oraz dostępny jest na stronie www.galeriarenova.pl

2.     W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu eventu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl

4.    Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o evencie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5.    Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Kontakt

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: info@galeriarenova.pl lub pod nr tel: 22 743 00 23

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.