2015-03-23 10:38

Wielkanocne atrakcje w Galerii Renova

W dniach 28 marca - 3 kwietnia zapraszamy dzieci do "Mazurkowej krainy" w Galerii Renova.

Od godziny 12:00 do 18:00 w centralnej części Galerii będzie można wziąć udział w wielkanocnych atrakcjach takich jak:

- manufaktura mazurków - dzieci pod okiem animatorów będą dekorowały i wypiekały wielkanocne mazurki,

- Króliczy Dwór - spotkanie z króliczkami,

- pracownia gigantycznych pisanek.

 

Dodatkowo, w dniach 28-29 marca zapraszamy do odwiedzenia  kiermaszu produktów regionalnych, gdzie będzie można zakupić produkty do wykorzystania przy przygotowywaniu wielkanocnych potrawach i nie tylko np.: chleby, wędliny, miody, chrzan, ćwikła.

 

Kiermasz produktów regionalnych:

28 marca (sobota), godz. 10:00 - 19:00

29 marca (niedziela), godz. 10:00 - 16:00

 

REGULAMIN EVENTU „Warsztaty Plastyczne – MAZURKOWA KRAINA”


§ 1 Organizator i czas trwania eventu

1. Organizatorem eventu jest Back to Front Maciej Biegański wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Łodzi w referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Śródmieście Łódź ul. Piotrkowska 153 pod numerem 45540, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 257a/22, Łódź 90-456, NIP: 728-190-36-53, Regon:  100738725, zwany dalej „Organizator”.

2. Event odbywa sięw dniach 28.03 – 03.04.2015 r. .w godzinach 12.00 – 18.00 na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatorów.

3. Event odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w evencie

1. Uczestnikami eventu mogą być dzieci w wieku od 3 do 15 lat zwane dalej „Uczestnikami eventu”.                                                                                                                                                     

2. W evencie udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali Animatorowi przy wejściu na teren eventu (Warsztatów) paragon na kwotę min. 3 zł. Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renovej i posiadać datę transakcji z danego dnia  przypadającego na dzień uczestnictwa dziecka w Warsztatach.

§ 3. Zasady eventu

1. Event będzie odbywać się między 28.03.2015 r. a 03.04.2015 r. włącznie, w godzinach 12:00 – 18:00.

2. Uczestnicy otrzymują ciasto do formowania. Za pomocą odpowiednich szablonów formują mazurki. Uformowane mazurki zostają następnie udekorowane przez dzieci i wypieczone przez Animatorów.

3. Uczestnicy dekorują szablony dużych pisanek i przygotowują wielkanocne kartki świateczne. Za pomocą odpowednich farb i pędzli Uczestnicy będą malowali przygotowane szblony pisanek. Na stanowisku do przygotowywania kartek światecznych, Uczestnicy będą mieli do dyspozycji materiały pastyczne takie jak: kolorowe papiery, kredki, flamastry, kleje, stemple, nożyczki itp.

§ 4. Uczestnicy

1. Uczestnicy eventu znajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów.

2. Na terenie bezpośredniego odbywania się eventu (Warsztatów) przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio przyległej do terenu eventu (Warsztatów).

3. Liczba uczestników eventu nie może przekraczać 20 osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w evencie. 

4. W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupie warsztatowej, Uczestnik może brać udział w evencie przez czas nieprzekraczających 3 godzin zegarowych.

5. Ze względów bezpieczeństwa na terenie eventu zabrania się:

·         wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,

·         wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,

·         niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,

·         wynoszenia elementów wyposażenia,

·         biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg eventu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w evencie Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

7. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika eventu odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun / ponoszą jego prawni opiekunowie.

8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani się do wykonywania prac plastycznych zgodnie ze wskazaniami Animatorów oraz wykorzystywania materiałów używanych w evencie zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami Animatorów.

9. „Warsztaty Plastyczne – Mazurkowa Kraina”są imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników lub ich opiekunów (dalej jako „Zdjęcia”).  Uczestnicy i opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobie trzeciej.

§ 5. Reklamacje

1.       Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszego eventu jest do wglądu na terenie eventu -  „Mazurkowa Kraina” w dniach 28.03 – 03.04.2015 r. oraz dostępny jest na stronie www.galeriarenova.pl

2.     W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu eventu.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl

4.    Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o evencie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5.    Poprzez zgłoszenie do eventu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady eventu zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Kontakt

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: info@galeriarenova.pl lub pod nr tel: 22 743 00 23

 

REGULAMIN Pokazu królików – „Króliczy Dwór”

§ 1 Organizator i czas trwania Pokazu królików – „Króliczy Dwór”

1.         Organizatorem Pokazukrólików – „Króliczy Dwór” jest Maciej Biegański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Back to Front Maciej Biegański, adres: ul. Piotrkowska257a/22, Łódź 90-456, NIP: 728-190-36-53, Regon:  100738725, zwany dalej „Organizatorem” przy współpracy z Kamilą Baran prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą W&E Dekoracje i organizacja imprez Kamila Baran, adres: ul. Łomnicka69, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-240-80-40, Weterynaryjny nr identyfikacyjny: 02614407.

2.         Pokazkrólików – „Króliczy Dwór”odbywa sięw dniach 28.03 – 03.04.2015 r., w godzinach 12.00 – 18.00na terenie Centrum Handlowego Galeria Renova w Warszawie, przy ul. Rembielińskiej 20 i jest prowadzony przez Animatora.

3.         Pokaz królików – „Króliczy Dwór”odbywać się zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Pokazie królików – „Króliczy Dwór”

1.         Uczestnikami Pokazu królików – „Króliczy Dwór” mogą być dzieci w wieku od 3 do 15 lat zwane dalej „Uczestnikami”.

2.         W Pokaziekrólików – „Króliczy Dwór” udział mogą brać dzieci, których prawni opiekunowie okazali Animatorowi przy wejściu na teren Pokazu królików – „Króliczy Dwór”paragon potwierdzający dokonanie zakupów na kwotę min. 3 zł. Paragon musi pochodzić ze sklepu lub punktu handlowego znajdującego się w Galerii Renova i posiadać datę transakcji z dnia przypadającego na dzień uczestnictwa dziecka w Pokazie królików – „Króliczy Dwór”.

§ 3. Zasady Pokazukrólików – „Króliczy Dwór”

1.         Uczestnicy Pokazu królików – „Króliczy Dwór” i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu, wskazań Animatora oraz wykorzystywania materiałów używanych w Pokazie królików – „Króliczy Dwór” zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami Animatora.

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników lub ich opiekunów w trakcie Pokazu królików – „Króliczy Dwór”.

3.         Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody i roszczenia związane z Pokazem królików – „Króliczy Dwór” ponosi Organizator.

4.         Pokaz królików – „Króliczy Dwór” jest imprezą publiczną i może z niej zostać wykonana fotorelacja zawierająca wizerunek Uczestników lub ich opiekunów (dalej jako „Zdjęcia”).  Uczestnicy i opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku na Zdjęciach oraz na wykorzystanie Zdjęć na warunkach i według uznania Organizatora – w tym na udostępnienie ich osobie trzeciej.

§ 4. Uczestnicy

1.         Uczestnicy Pokazuznajdują się pod opieką ich prawnych opiekunów.

2.         Uczestnicy pokazu obserwują króliki zamieszkujące w „Króliczym Dworze”, pod nadzorem Animatora pomagają przy karmieniu królików, mogą również zrobić sobie z nimi zdjęcie.

3.         Na terenie bezpośredniego odbywania się Pokazu królików – „Króliczy Dwór”przebywają tylko Uczestnicy. Opiekunowie przebywają w wyznaczonej przez Animatorów strefie bezpośrednio przyległej do terenu Pokazu królików – „Króliczy Dwór”.

4.         Liczba uczestnikówPokazu królików – „Króliczy Dwór”nie może przekraczać 10osób w tym samym czasie. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń, a pozostałym osobom Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału w Pokaziekrólików – „Króliczy Dwór”

5.         W przypadku, gdy zgłoszeń jest więcej niż miejsc w grupie Uczestników, Uczestnik może brać udział w Pokazie królików – „Króliczy Dwór”przez czas nieprzekraczający 0,5 godziny zegarowej.

6.         Ze względów bezpieczeństwa na terenie Pokazu królików – „Króliczy Dwór” zabrania się:

·                  samowolnego karmienia królików,

·                  samowolnego łapania i głaskania królików,

·                  hałasowania i straszenia królików,

·                  wrzucania do zagrody jakichkolwiek przedmiotów,

·                  wchodzenia do „Króliczego Dworu”,

·                  wkładania rąk i nóg do „Króliczego Dworu”,

·                  wprowadzania bądź wnoszenia jakichkolwiek zwierząt,

·                  wnoszenia i spożywania napojów i posiłków,

·                  niszczenia i dewastowania dekoracji oraz wyposażenia,

·                  wynoszenia elementów wyposażenia,

·                  biegania, popychania, agresywnego zachowania i innych zachowań zakłócających przebieg Pokazu królików – „Króliczy Dwór”,

7.         Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Pokazie królików – „Króliczy dwór” Uczestnika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu.

8.         Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania Uczestnika Pokazukrólików – „Króliczy dwór”odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun.

9.         Od Uczestników Pokazukrólików – „Króliczy dwór”nie pobierane są żadne opłaty.

§ 5. Reklamacje

1.         Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakończenia Pokazu królików – „Króliczy Dwór”.

2.         Postępowanie reklamacyjne przeprowadza Organizator.

3.         Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

4.         Reklamacja powinna zawierać:

·                     dokładne dane osobowe Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania),

·                     przyczynę reklamacji,

·                     treść żądania,

·                     opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.       Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6.       Reklamujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1.         Regulamin Pokazu królików – „Króliczy Dwór”jest udostępniony do wglądu na terenie Pokazu królików – „Króliczy Dwór” w dniach 28.03 – 03.04.2015 r. oraz dostępny jest na stronie internetowejwww.galeriarenova.pl.

2.         W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu Pokazu królików – „Króliczy Dwór”.

3.         Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia Pokazukrólików – „Króliczy Dwór”. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.galeriarenova.pl.

4.         Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa wyłącznie niniejszy Regulamin; wszelkie informacje o Pokaziekrólików – „Króliczy Dwór” dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

5.         Poprzez zgłoszenie do Pokazukrólików – „Króliczy Dwór” Uczestnika jego opiekun prawny potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Pokazukrólików – „Króliczy Dwór”zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Kontakt

Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: info@galeriarenova.pl lub pod nr tel: 22 743 00 23

 

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami i wydarzeniami przygotowanymi dla Ciebie w Galerii Renova, wpisz swój adres emailowy i kliknij OK.